inforegio.ro ue      guvern      CNPIT Topoloveni      ue      instrumente structurale
     

Topoloveni.ro

CNIPT Topoloveni - Centrul National de Informare si Promovare Turistica in Orasul Topoloveni, Judetul Arges

¦¦Proiect CNPIT


AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE
- PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
- AXA PRIORITARĂ
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului
- DOMENIUL DE INTERVENŢIE
Domeniul de intervenție 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică
Operațiunea - Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora
- SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
Nu se aplica.

Fiind conștient de bogatul potențial turistic și patrimoniu cultural pe care îl deține, în concordanță cu Orientările Strategice Comunitare, prin realizarea proiectului "Înființare Centru National de Informare și Promovare Turistică în orașul Topoloveni, județul Argeș", solicitantul a dorit să stabilească obiective și politici care să conducă la creșterea vizibilității orașului Topoloveni prin dezvoltarea turismului, respectiv promovarea adecvată a valorilor acestuia. Obiectivele specifice ale acestui proiect de investiţie:

Obiectiv / Măsurabil / Timp
1. Construirea și dotarea unui Centru National de Informare și Promovare Turistică / 1 / Maxim 10 luni de la semnarea Contractului de Finanțare
2. Creșterea gradului de informare a turiștilor cu privire la produsele turistice existente în zonă / 26% / Începând cu primul an de operare al proiectului
3. Realizarea unui web-site și a unei baze de date cu informații de interes turistic / 1 / Maxim 10 luni de la semnarea Contractului de Finanțare
4. Atragerea vizitatorilor pe website-ul special creat pentru Centrul National de Informare și Promovare Turistică / 1000 vizitatori pe an / Începând cu primul an de operare al proiectului
5. Crearea de noi locuri de muncă / 2 / În maxim 10 luni de la semnarea Contractului de finanțare

Judeţul Argeş impresionează atât prin cele patru forme majore de relief pe care este aşezat (munte, deal, câmpie şi luncă), cât şi cu numeroasele arii naturale protejate şi obiective turistice pe care le deţine. Adevărate monumente ale naturii, printre ariile protejate în judeţul Argeş, se numără:
- lacuri: Zârna, Scărişoara Galbenă, Valea Rea, Bârcă, Suslăneşti (lac fosilifer) etc.;
- goluri alpine: Moldoveanu - Capra, Valea Rea – Zârna etc.;
- peşteri: Dâmbovicioara, Dobeştilor, Peştera nr.15, Piscul Negru, Vâlsanului, Stanciului etc.;
- Poiana cu narcise Negraşi;
- Microrelieful carstic de la Cetăţeni.
Din punct de vedere administrativ, judeţul Argeş este compus din 3 municipii (Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş), 4 oraşe (Costeşti, Mioveni, Topoloveni, Ştefăneşti) şi 95 de comune.

Oraşul Topoloveni este situat în partea central-sudică a ţării, în partea de nord-vest a Munteniei şi sud-estul judeţului Argeş, la contactul dintre lunca Argeşului şi dealurile platformei Cândeşti. Oraşul este în suprafaţă de 3384 ha, fiind traversat de la nord la sud de pârâul Cârcinov şi de râul Argeş la limita sudică. De asemenea, localitatea este traversată şi de drumul naţional nr.7 Bucureşti – Piteşti.

Potenţialul turistic se fundamentează atât datorită existenţei resurselor turistice în oraşul Topoloveni, cât şi datorită poziţionării acestuia în imediata apropiere a unor importante obiective turistice recunoscute chiar în circuitul turistic naţional şi internaţional.

Grupul ţintă vizat de proiect constă în totalitatea turiştilor existenţi şi potenţiali, care doresc să viziteze zona Topoloveni şi să se informeze în legătură cu istoria obiectivelor turistice, cu obiceiurile şi tradiţiile din zonă, etnografie, să îşi petreacă timpul liber şi să se relaxeze aici.

În ceea ce priveşte beneficiarii, ca urmare a rezultatelor obţinute prin realizarea proiectului propus, aceştia se structurează in două categorii, astfel:
Beneficiarii direcţi:
- Turiştii - ca urmare a înfiinţării Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, aceştia vor beneficia de servicii specializate care le vor oferi posibilitatea de a primi informaţii clare şi complete cu privire la obiectivele turistice existente în zonă, posibilităţi de petrecere a timpului liber, unităţi de cazare etc.
- Primăria oraşului Topoloveni - care va administra Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică.
Beneficiarii indirecţi:
- Unităţile de cazare şi alimentaţie din zonă - creşterea numărului de turişti în zonă, va accelera solicitările în vederea asigurării hranei şi cazării, precum şi apariţia unor noi unităţi cu facilităţi de cazare şi servire a mesei;
- Agenţii economici – atât cei existenţi cât şi cei potenţiali care vor dori să dezvolte afaceri în această zonă, mizând pe posibilităţile de dezvoltare turistică şi posibilităţile de maximizare a veniturilor datorate creşterii numărului de turişti atraşi ca urmare a înfiinţării Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică;
- Locuitorii din zonă - prin crearea de noi locuri de muncă atât prin înfiinţarea CNIPT - ului, cât şi datorită atragerii în zonă a noilor investitori;
- Agenţiile de turism - activitatea agenţiilor de turism va beneficia de pe urma promovării zonei realizată de Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică, fapt care va conduce la o creştere a veniturilor acestora, datorită solicitărilor de petrecere a concediilor în zonă;
- Firmele de transporturi - vor fi din ce în ce mai accesate datorită creşterii numărului de turişti care vor dori să vină aici folosind mijloace de transport în comun, facilitând astfel creşterea veniturilor firmelor de profil, suplimentarea capacităţii de transport şi chiar ofertelor pentru noi locuri de muncă;
- Alte zone/localităţi - ca urmare a înfiinţării Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică oraşul Topoloveni va fi un exemplu de bune practici, impulsionând la realizarea unei astfel de investiţii şi alte zone ale ţării, bogate în resurse şi care au ce promova.


Copyright 2015 OrasulTopoloveni.ro | by DWD
Str. Calea Bucuresti, nr. 107B, Topoloveni | Tel./Fax: +4 0248.666.362 | Email: cnipt.topoloveni [@] yahoo.com
| Proiect CNPIT | Sitemap | Trafic web |