inforegio.ro ue      guvern      CNPIT Topoloveni      ue      instrumente structurale
     
CNPIT Topoloveni

OrasulTopoloveni.ro

CNIPT Topoloveni - Centrul National de Informare si Promovare Turistica in Orasul Topoloveni, Judetul Arges

CNPIT Topoloveni

¦¦ Topoloveni - Date geografice


    Oraşul Topoloveni este situat în partea central-sudică a ţării, în partea de nord-vest a Munteniei şi sud-estul judeţului Argeş, la contactul dintre lunca Argeşului şi dealurile platformei Cândeşti. Oraşul este în suprafaţă de 3384 ha, fiind traversat de la nord la sud de pârâul Cârcinov şi de râul Argeş la limita sudică. De asemenea, localitatea este traversată şi de Drumul Naţional nr. 7 Bucureşti – Piteşti, aflându-se la 95 km de Bucureşti şi 20 km de Piteşti. Pârâul Cârcinov străbate localitatea de la nord la sud, iar râul Argeş scaldă localitatea la limita sa sudică.
    Localitatea are o suprafaţă de 3384 ha, vatra oraşului s-a conturat, iar apoi s-a extins acolo unde pârâul Cârcinov iese în lunca Argeşului, sub poala dealurilor încărcate cu mireasma pomilor fructiferi şi viţei-de-vie. Amplasarea localităţii la contactul dintre deal şi câmpie conferă Topolovenilor o notă specifică, o anumită personalitate şi un pitoresc deosebit. Limitele oraşului se extind până la următoarele localităţi: Călineşti (V), Priboieni (N, N – V), Bogaţi (E) , Leordeni ( E, S – E), Căteasca (S), toate din judeţul Argeş.
    Din punct de vedere administrativ, astăzi oraşului Topoloveni îi aparţin satele Ţigăneşti, Boţârcani, Goroneşti şi Crinteşti.
    Din punct de vedere morfostructural, zona se încadrează în două subunităţi: Piemontul Getic, subunitate colinară si Câmpia Română, subunitate de platformă. Piemontului Getic îi aparţin dealurile din partea de nord, nord-est, iar Luncii Argesului, subunitate a Câmpiei Române, terenurile din sudul localităţii. Altitudinea localităţii este cuprinsă între 224 m în Lunca Argesului si 375 m în dealul din nord-estul satului Inuri. Localitatea este scaldată la limita sa sudică de apele Argeşului şi este travesată de la nord la sud de pârâul Cârcinov.
Topoloveni Topoloveni - Date geografice


Jud. Arges Jud. Arges
Copyright 2015 OrasulTopoloveni.ro | by DWD
Str. Calea Bucuresti, nr. 107B, Topoloveni | Tel./Fax: +4 0248.666.362 | Email: cnipt.topoloveni [@] yahoo.com
| Proiect CNPIT | Sitemap | Trafic web |